Förslag på utrustning till cockervalpen

Här har vi även några tips inför hösten och vintern!

Matskål – helst i keramik eller rostfritt speciellt för spaniel som står stadigt och är lätt att gära ren

Vattenskål -         ”             ”             ”             ”             ”


Artnr: 9866 Häromi webbutik

Pris inkl. moms: 92.90


Artnr: 1557 Häromi webbutik

Pris inkl. moms: 129.90

Bädd

– gärna en oval i hårdplast som är lätt att göra ren och som valpen inte kan bita sönder
 PLASTBÄDD OVAL 65cm


Artnr: 8028 Häromi webbutik

Pris inkl. moms: 225.90

Fiberfäll

– wetbed – ventapad t ex
FÄLL 75x60 HALLON m.TASSAR


Artnr: 1175 Häromi webbutik

Pris inkl. moms: 99.90

Koppel
KOPPEL BOMULL 15MM SVART


Artnr: 1636 Häromi webbutik

Pris inkl. moms: 49.90

Halsband

En 2-månaders valp är cirka 19-20 cm i halsomfång, en 3-månaders valp är cirka 29-30 cm i halsomfång och en vuxen cocker är cirka 35 cm i halsomfång.

gärna ett sk halvstryp i mjukt tyg med reglerbar storlek.
Lätt att ta av och på, eftersom valpen inte ska det på inomhus eller under lek utan bara vid promenader

 BOMULLSHALVSTRYP 15mm SVART


Artnr: 1729 Häromi webbutik

Pris inkl. moms: 43.90

 

Bur

Det är mycket viktigt att ha hunden i bur i bilen av trafiksäkerhetsskäl för både hunden och människorna som sitter i bilen. Dessutom kommer hunden lättare till ro i sin egen lilla vrå och kan varken störa eller förstöra. Man ska alltså inte ha hunden lös i bilen varken på golvet eller i något säte!!!

OBS! En hund som väger runt 10 kg får vid en frontalkrock i 90 km/tim en vikt på cirka 300 kg!!

Detta är den allra bästa trafiksäkra buren! Klicka på någon av bilderna för vidare information!

Variocage är krocktestade i enlighet med SP:s SPCT-metod och uppfyller dess samtliga kriterier för krock framifrån, bakifrån samt rullning. Utöver de generella krav på lastsäkring som gäller fordon finns inga lagkrav eller direktiv när det gällerkrocksäkerhet för transportburar men med SPCT-testet säkerställer vi de skyddande funktionerna vid en krock.

Denna sele finns bl a på Häromi webshop!

Har man inte möjlighet att använda bur i bilen så ska man se till att ha hunden i en säkerhetssele!

Låt din hund åka säkert i baksätet. Använd en säkerhetssele som hindrar att hunden far fram vid en kollision. Detta är en säker och bekväm sele som också kan användas på promenaden.

OBS!!! Att ha hunden lös i bilen är olagligt - och riskfyllt!!

Nedanstående burar är inte trafiksäkra, men de är i alla fall bättre än om hunden är lös i bilen:


Djurbur i kraftigt metallnät med 2 vinklade sidor för att passa de flesta kombibilar. Dubbla dörrar. Bottenplatta skyddar bilens inredning. Enkelt att montera ihop. L810xB480xH550. Pris 549:-

Om buren inte har vinklade sidor så bör måtten vara ungefär 62 x 46 x 52 för en cocker och 75 x 57 x 64 för två cockrar.

 Hundbur i stål, Svart

Den här buren säljs av Häromi webb-butik och kostar 399:- i storlek för en cocker. Det är viktigt att det finns dörr både på kort- och långsidan, så att det även går att ha den i baksätet.

  Längd Bredd Höjd  
S
61
44
52
 cm

Pälsvårdsverktyg - se även "Skötselråd"!

Karda

KOPIA DOGGY MAN liten KARDA

   

Artnr: 1937 Häromi webbutik

Pris inkl. moms: 69,90

Till att börja med räcker det med en mjuk karda och en kam. Efter några månader när behängen vuxit ut är

tovskäraren oumbärlig för att hålla pälsen tovfri efter skogspromenader då det kan ha fastnat

kardborrar och annat skräp i pälsen- se "Skötselråd"

 

Kam

KAM JAGUAR antistat A515 IONIC HANDTAG


Artnr: 1952 Häromi webbutik

Pris inkl. moms:21.90

 

Klotång

De första två månaderna är det lättast att ofta klippa med en vanlig "nagelnypare" som finns i vilken livsmedelsbutik som helst.

Därefter går man över till en riktig klotång. Den ska vara liten och smidig och framför allt inte klumpig i skäret så att man ser exakt var kan klipper.....

KLOTÅNG Mars


Artnr: 2011 Häromi webbutik

Pris inkl. moms:129:-

När det gäller skötsel av pälsen se vidare på sidan "Skötselråd"

Försäkring

Våra hundar är försäkrade i Sveland. Valparna är försäkrade mot dolda fel i 3 år samt försäkrade 10 dagar efter leverans. Valpköparen kan förståsvälja något av de andra försäkringsbolagen istället, t ex eller

Valpfoder

Det foder vi använder ärsom valpen får med sig ett startpaken av vid leveransen.

 

Rekommendationer vid behov:

Nedanstående varor kan även beställas via Apotekets webbshop:

Öronrengöring

Finns hos veterinärer och på Apoteket

Om VetriDerm Ear Cleaner

För djur. 
För rengöring av öron på hund och katt. Innehåller milda och rengörande ämnen som verkar lösande på smuts och vax i örongången. Är ett komplement vid behandling av otiter (öroninflammation) samt som förebyggande behandling av djur med återkommande otiter. Ska endast användas på oskadade trumhinnor. pH 5

Finns hos veterinärer och på Apoteket

Diarsanyl är ett dietiskt fodertillskott i pastaform som kan ges till hund, katt, föl och kalv för att återställa tarmfunktionen vid akut, okomplicerad diarré.

Diarsanyl innehåller lättsmält socker, elektrolyter, vatten och montmorrillonitlera som bindemedel. Leran kan normalisera avföringen och minska näringsförlusterna.

Diarsanyl kan ges till djur i alla åldrar inklusive dräktiga och digivande honor och kan användas ensamt eller som komplement till medicinsk behandling rekommenderad av veterinär.

Djuret behöver inte fasta under behandlingen utan kan ges dietfoder. Djuret ska ha fri tillgång till vatten under hela behandlingstiden.

Förpackningar;

Doseringsspruta 10 ml, 24 ml och 60 ml. Pris 195:-

 

Finns endast på Apoteket och är numera receptfritt

Halsband 0,76 g (48 cm) används till små och medelstora hundar.

Scalibor® vet.
Intervet AB

Deklaration
1 halsband 0,76 g (48 cm) innehåller: Deltametrin 0,760 g, titandioxid (E171), trifenylfosfat.
1 halsband 1 g (65 cm) innehåller: Deltametrin 1 g, titandioxid (E171), trifenylfosfat.

Egenskaper
Deltametrin är en ektoparasiticid substans för topikal användning och tillhör gruppen syntetiska pyretroider.
Insekter och kvalster exponeras för deltametrin genom kontakt. Verkningsmekanismen baseras på en i tid utdragen ökning av natriumpermeabiliteten i insektens nervmembran. Detta resulterar i hyperaktivitet, vilken följs av paralys (chockeffekt), tremor och parasitens död.
Deltametrin frisätts kontinuerligt från halsbandet till pälsen och den fettfilm, vilken täcker huden. Den aktiva substansen sprids från området med direktkontakt över hela hudytan via fettfilmen och i hårremmen. Deltametrin absorberas inte systemiskt.

Indikationer
Hund: Förebyggande av infestation med fästingar (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) och av blodsugning från phlebotomina fjärilmyggor (Phlebotomus perniciosus) under en tid av fem till sex månader.
Förebyggande av blodsugning från adulta myggor (Culex pipiens pipiens) under en tid av sex månader.

Kontraindikationer
Skall ej användas till valpar yngre än sju veckor.
Skall ej användas till hundar med hudskador.
Skall ej användas till djur med känd pyretroidöverkänslighet.
Skall ej användas till katter.

Försiktighet
Eftersom halsbandet utövar sin fulla effekt efter en vecka, bör halsbandet sättas på en vecka innan djuret förväntas bli exponerat för infektion. Hunden skall avhållas från bad under de första fem dagarna efter det att halsbandet applicerats.
Normal kontakt med vatten minskar inte effekten hos halsbandet, men halsbandet bör alltid tagas av innan hunden skall bada. Deltametrin är skadligt för fisk och vattenlevande organismer samt bin.

Biverkningar
I sällsynta fall kan begränsade hudlesioner, lokal dermatit och erytem, klåda och håravfall ses. I ytterst sällsynta fall har neurologiska symptom såsom skakningar och slöhet rapporterats. Om detta skulle inträffa, bör halsbandet tagas av. Sådana symptom avklingar därvid vanligtvis inom 48 timmar. Behandling kan endast vara symptomatisk, eftersom kännedom om specifik antidot saknas.

Dosering
Halsband 0,76 g (48 cm) används till små och medelstora hundar.
Halsband 1 g (65 cm) används till större hundar.
Halsbandet fästes runt hundens hals. Ett halsband per hund.
För strikt utvärtes bruk.
Kan användas under dräktighet och laktation.
Tag ut halsbandet från det förseglade skyddskuvertet och lägg det kring hundens hals. Drag inte åt för hårt. Två fingrar i bredd skall få plats mellan halsbandet och hundhalsen. För in den fria änden i spännet och klipp bort eventuellt överflödig längd utöver fem cm.

Interaktioner
Skall ej användas tillsammans med andra ektoparasiticida medel innehållande organiska fosforföreningar.

Skulle hunden tugga i sig av halsbandet kan följande symptom förväntas uppträda: Okoordinerade rörelser, tremor, salivering, kräkningar och stelhet i bakdelen. Symptomen klingar vanligtvis av inom 48 timmar. Diazepam kan användas för symtomatisk behandling om nödvändigt.
Observera
I sällsynta fall kan fästingar uppträda på en hund som bär halsbandet. Överföring av infektionssjukdom via fästingar eller fjärilmyggor under ogynnsamma omständigheter kan därför inte helt uteslutas.
Om hudlesioner iakttas avlägsnas halsbandet till dess symptomen avklingat.

Övrigt
Tvätta händerna med tvål och kallt vatten efter applicering av halsbandet.
Produkten skall ej hanteras av personer som är allergiska mot trifenylfosfat.
Tillåt inte barn, särskilt ej barn yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun.
Se till att små barn inte tillåts ha långvarig, intensiv kontakt, t.ex. sova, med en hund som bär halsbandet.

Förvaring
Halsbandet i det förseglade skyddskuvertet bör förvaras i kartongen.

2006-10-19

Scalibor® vet. halsband 0,76 g ÖV 1 x 48 cm. Pris 156:-

 

Finns endast på Apoteket och är numera receptfritt

Appliceras på huden. Hund: 1 pipett à 0,67 ml (3 pipetter 198:-) för hund upp till 10 kg kroppsvikt, 1 pipett à 1,34 ml (3 pipetter 237:-) för hund mellan 10 och 20 kg kroppsvikt

Frontline vet.
Veter AB

Deklaration
1 ml lösning innehåller: Fipronil. (racemat) 100 mg, constit. et dietylenglykolmonoetyleter ad 1 ml.

Egenskaper
Fipronil tillhör fenylpyrazolfamiljen och har insekticid och akaricid effekt. Det verkar genom att inhibera GABA-komplexet genom bindning till kloridkanalen och därigenom blockera den pre- och postsynaptiska överföringen av kloridjoner över membran. Detta resulterar i okontrollerad aktivitet i parasitens nervsystem, vilket leder till döden för insekter och kvalsterdjur.


Hund: Fipronil har såväl insekticid som akaricid effekt vid angrepp av loppor (Ctenocephalides spp) och fästingar (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp) samt löss (Trichodectes canis, Linognathus setosus) hos hund. Effekten mot loppor inträder inom 24 timmar och mot fästingar 48 timmar efter applikation av produkten.


Katt: Fipronil har såväl insekticid som akaricid effekt vid angrepp av loppor (Ctenocephalides spp) och fästingar (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp) samt löss (Felicola subrostratus) hos katt.


Farmakokinetik: Efter lokal applikation av FRONTLINE VET. till hund absorberas ca 15% genom huden. Plasmakoncentrationen varierar mycket mellan olika hundar. Efter applikation sprids preparatet inom 24 timmar från applikationsstället till övriga delar av djuret. Absorberad fipronil metaboliseras huvudsakligen till sulfonderivat, som också har insekticida och akaricida egenskaper. Det föreligger inga data på systemisk exponering efter administrering av FRONTLINE VET. till katt. Topikal administrering (inklusive den orala exponeringen som eventuell slickning medförde) av ett kombinationspreparat innehållande fipronil resulterade i en systemisk exponering av fipronil på c:a 18%.

Indikationer
Mot fästingar, loppor och löss på hund och katt.
Hund: Skyddet mot fästingar varar i 3-5 veckor, och mot loppor i minst 7 veckor.
Katt: Skyddet mot fästingar varar i 3-4 veckor, och mot loppor i 3-5 veckor.

Kontraindikationer
Känd fipronilöverkänslighet.
FRONTLINE VET. ska inte anv ändas på sjuka djur.
Anv änd inte på kaniner.

Försiktighet
Valpar och kattungar yngre än 8 veckor bör ej behandlas med FRONTLINE VET. eftersom inga undersökningar är utförda på djur under 8 veckors ålder.

Kan användas till dräktiga och digivande tikar och katter.


Biverkningar
Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras, vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper. Biverkningar är mycket sällsynta men lokala hudreaktioner vid applikationsstället och generell klåda eller alopeci har rapporterats. I undantagsfall har hypersalivering, reversibla neurologiska symptom (hyperesthesi, depression, oro), kräkningar eller respiratoriska symptom observerats efter behandling.

Dosering
Appliceras på huden. Hund: 1 pipett à 0,67 ml för hund upp till 10 kg kroppsvikt, 1 pipett à 1,34 ml för hund mellan 10 och 20 kg kroppsvikt, 1 pipett à 2,68 ml för hund mellan 20 och 40 kg kroppsvikt, 1 pipett à 4,02 ml för hund mellan 40 och 60 kg kroppsvikt. Katt: 1 pipett à 0,5 ml per katt.
S äkerhetsstudier med kortare behandlingsintervall än var 4:e vecka saknas.


Bruksanvisning: Sära pälsen och applicera lösningen på huden. Bäst är att applicera lösningen på två ställen på huden på katt. På hund är ett applikationsställe oftast tillfyllest. Överskott av väta gör pälsen klibbig på applikationsstället. Pälsen återfår emellertid sitt ursprungliga utseende inom 24 timmar efter applikation.

Inga biverkningar har iakttagits hos djur behandlade med 5 gånger den maximalt rekommenderade dosen en gång i månaden i 6 på varandra följande månader.


Observera
Det är viktigt att produkten appliceras på ett område där djuret inte kommer åt att slicka. Undvik kontakt med djurets ögon. Behandlade djur bör inte hanteras förrän applikationsstället har torkat.
Hundar bör ej bada i vattendrag inom 2 dagar efter applikationen. Enstaka fästingar kan bita sig fast på den behandlade hunden eller katten. Överföring av smittsamma sjukdomar kan därför inte helt uteslutas.


Undvik kontakt med preparatet, vid spill på händerna tvätta med tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrannt med rikligt med rent vatten. Barn bör inte leka med behandlade djur förrän applikationsstället har torkat.
Kontaminera inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

2006-03-24

 

 

Finns hos veterinärer och på Apoteket

D.A.P. innehåller en syntetisk motsvarighet till hundens lugnande feromon (luktämne).

Feromonet påverkar hunden så att den känner sig lugn och trygg i sin miljö.

D.A.P. doftavgivare används inomhus för en långvarigt lugnande och stabiliserande effekt på hunden vid bl a skotträdsla (till exempel smällare och fyrverkerier), destruktivt beteende, överdrivet skällande och separationsproblem. Doftavgivaren kopplas in i ett elektriskt uttag. En doftavgivare täcker ca 50-70 kvm och en flaska lösning räcker i ca 4 veckor.

D.A.P. spray kan användas både inomhus och utomhus vid till exempel bilåkning, tillvänjning i nya miljöer och veterinärbesök. Sprayas till exempel i bilen eller transportburen ca 15 minuter innan hunden introduceras i den nya miljön. Effekten varar i 1-2 timmar.

Förpackingar;

D.A.P. doftavgivare + D.A.P. lösning 48 ml, pris 420:-

D.A.P. lösning refil 48 ml, pris 210:-

D.A.P. spray 60ml. Pris 298:-