22 april blev Adams och Bibbis valpar tre veckor

Intresset för varandra och leksakerna har ökat. De har fått en större valplåda. Mamma Bibbi har haft ganska dåligt med mjölk så Sussie som har gott om mjölk och valpar som är en vecka äldre har hjälpt till med digivningen. Valparna har därför fått så mycket di de vill ha och är så runda och fina - och alltid proppmätta....

Avvänjningen har börjat och valparna får uppblött valpfoder som de äter med hela kroppen och blir därför så här kladdiga......

Tillbaka