Sida 3 av "Citat och tänkvärda ord"

Att ta risker är gratis.
Att skratta, är en risk att bli betraktad som tokig.
Att gråta, är att ta en risk att bli betraktad som sentimental.
Att ställa upp för en annan, är att ta en risk att bli inblandad.
Att visa känslor, är att ta en risk att visa vem man är.
Att älska, är att ta en risk att inte bli älskad tillbaka.
Att leva fullt ut, är att ta en risk att njuta av varje ögonblick.
Att hoppas, är att ta en risk att bli besviken.
Att försöka, är att ta en risk att misslyckas.

Den person som inte tar några risker gör ingenting,
har ingenting, och är ingenting.
Den kanske undviker lidande och sorg,
men han kan inte lära sig något,
känna något, inte heller, växa, älska eller leva.
Den som är låst av sin övertygelse om att inte
våga leva livet på livets villkor, den är en slav,
den har förlorat sin frihet,
för endast den person som vågar ta risker är fri
och utvecklas framåt hela tiden....

Jag är inte längre en slav, jag är FRI att leva
fullt ut idag.... Är du?

Fortsättning nästa sida!

Sida 2: "Citat och tänkvärda ord"

 

Tillbaka