23 juli blev Goldas och Phils valpar sex veckor

Det är inte svårt att förstå att cocker spanieln kallas "vykortshund" - ett mer tacksamt motiv får man leta efter.......

Tydlig könsprägel på flicka och pojke.....

....och pojke och flicka......

Tillbaka