1 juni blev Ullas och Willes valpar 5 veckor

Allt går sin gilla gång och valparna växer och frodas. De sover fortfarande mycket mellan lek- och matstunder.....

God natt!

Tillbaka