Färger på cocker spaniel

När man läser sammanställningen av RAS-projektet som nu finns på Cocker Spanielklubbens hemsida så står det i stycket som handlar om rasens tidiga historia i England under 1800-talet att "De vanligast förekommande färgerna på cocker var svart, en del black and tan, olika varianter av liver och vit/svart". Jämför man med dagens färger så är visserligen svart en av de vanligaste färgerna men inte black and tan och speciellt inte liver eller liver och tan - se även "Cockerstatistik"!

Tidigare hade vi 16 godkända färger på cocker spanieln, men fr o m 1 januari 2014 har det tillkommit några beteckningar som nedan markerats med färg. Det betyder inte att rasen som sådan fått yttterligare färger utan att beteckningarna förändrats enl nedan....

 • S = SVART
 • B = BRUN
 • R = RÖD
 • GY = GYLLENE
 • ST = SVART M TANTECKNING
 • BT = BRUN M TANTECKNING
 • SV = SVART & VIT
 • BV = BRUN & VIT
 • RV = RÖD & VIT
 • OV = ORANGE & VIT
 • GV = GUL & VIT
 • SVT = SVART, VIT & TAN
 • BVT = BRUN, VIT & TAN
 • BLR = BLUEROAN
 • BR = BRUN ROAN
 • ORR = ORANGE ROAN
 • GR = GUL ROAN
 • BLT = BLUEROAN & TAN
 • BRT = BRUN ROAN & TAN

2013-11-18
GODKÄNDA FÄRGER/FÄRGBETECKNINGAR FÖR COCKER SPANIEL
I Cockertidningen nr 2 2013 presenterades de färger som styrelsen föreslagit och fått godkända av SKKs registreringsavdelning. I ett senare skede visade det sig att registreringsavdelningen och SKK AG Standard inte haft något samarbete när det gäller standard och färger. Från AG Standard fick vi besked att flera av de färger/färgbeteckningar som vi fått godkända av registreringsavdelningen inte får eller kan användas. Orsaken är att samtliga raser som får en uppdaterad standard kommer att få färgerna översatta till svenska för att de skall vara mer lättförståeliga. Registreringsavdelningen har dessutom ett begränsat dataprogram för färgbeteckningar (max 3 tecken). Citerar mail från SKK reg.avd: ”I dagsläget har vi ingen möjlighet att lägga till nya färger (eftersom samtliga färgkoder är upptagna). Att göra förändringar i listan är ett stort arbete som dessutom kräver dataresurser vilket vi i dagsläget inte har”.
Efter många och långa diskussioner via mail och telefonsamtal har vi, i flera fall, fått igenom ändringar av de från AG Standard föreslagna färger/färgbeteckningar som vi inte kunnat acceptera. Färgen sobel har tolkats av AG Standard som en icke godkänd färg eftersom den inte finns med i  standarden. Från och med 1 januari 2014 gäller följande:

Övriga färger är ej önskvärda och kommer att registreras med X = ej standardenlig färg.

Godkänt enligt besked från SKK AG Standard och Reg.avdelning 2013-11-18.

De nya gällande förkortningarna markeras nedan med denna färg! och de gamla färgerna och förkortningarna är svarta!

Enfärgade:

Svart, S - Merry Cocktails Black Pearl & MC Miss Bellis

S = SVART

Black & tan, SR - Manaca's Path Finder

ST = SVART M TANTECKNING

Röd, R - Merry Cocktails Bisse & MC Nice And Happy

R = RÖD

Liver, L - Liver - Imokam Andalusi - Kennel Choc Ice

B = BRUN

Liver & tan, L & R - Murbräckans Creme De La Creme

BT = BRUN M TANTECKNING

GY = GYLLENE

Tidigare registrerades den gyllene färgen som röd.Men i och med att SKK gjorde om beteckningarna enl ovan så skiljer man numera på röd och gyllene.

Den gyllene cockern har ljus nostryffel (se bild ovan!), ljusa trampdynor och ljusare ögon än den röda cockern som har svart pigment på dessa ställen och mörka ögon.

 

Brokiga:

Blue roan, BLR - A One's Lilly Of The Valley

BLR = BLUEROAN

 

Blue roan & tan, BRR - Himlahunden Afrodite

BLT = BLUEROAN & TAN

 

Orange roan, ORR - SU(u)Ch Manaca´s Oops I Did it Again

ORR = ORANGE ROAN

 

Liver roan, LR - Love Cox's Passion For Chocolate

BR = BRUN ROAN

 

Vit & svart, VS - Northworth A True Ashgrowe

SV = SVART & VIT

Vit, svart & tan, VSR - Love Cox's The Perfect Fan

SVT = SVART, VIT & TAN

Vit & orange, VOR - Manaca's On The Road

OV = ORANGE & VIT

"Pelleplutt! Big Green Valley's Pelle, som är son till "Jaxon" Merry Cocktails Honour har den ovanliga färgen vit och liver. Att den är så ovanlig är för att det är flera recessiva anlag som ger den - så det är inte så stor sannolikhet att få den.

Det är lustigt med cockerns färger:) Pappa Jaxon är svart och mamma Whoopie är sobel. Jaxons mor är Sussie som är röd och Jaxons far är Wille som är liver - så med hjälp av färggenetiken kan man räkna ut vilka färger det kan bli i en valpkull - intressant!

Vit & liver, VL - Tomboys Always Chocolate Time

BV = BRUN & VIT

Vit, liver & tan, VLR

BVT = BRUN, VIT & TAN

 

Läs om hur cocker spanielns färger nedärvs på kennel Line Sams hemsida "Avelssidor"

Sobelfärgen är räddad!

samt på kennel Cocketts hemsida!

och på Kennel Maxi Mates hemsida: Inheritance of Sable / Sobelns nedärvning!

"Färgen sobel har tolkats av AG Standard som en icke godkänd färg eftersom den inte finns med i  standarden. Från och med 1 januari 2014 gäller följande:

Övriga färger är ej önskvärda och kommer att registreras med X = ej standardenlig färg."

Sobel, SO - Xamos Levana & Alibaba Levana, finns på Kennel Love Cox's

Via I Care About Animals:
"This is Bull. He's a chimera, which is a single animal that genetically is two animals. In his case, a black lab and a yellow lab. A chimera is not a mixed breed dog. It happens when two separate embryos fuse together very early on and become one animal (or human) with two distinct DNAs. It can't be duplicated or bred. It's amazing and rare. (Means you can't breed two dogs to get this)"http:// www.dailymail.co.uk/news/ article-2377085/ Bull-dog-chimera-contrastin g-color-coat.htm

http://www.misscocker.com/nos-chiens.htmTillbaka